Điều khoản dịch vụ

Bằng việc sử dụng các tính năng trò chuyện của Google ("Dịch vụ"), bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Google, Chính sách quyền riêng tư của Google, cũng như các điều khoản bổ sung này (gọi chung là “Điều khoản dịch vụ”). Các tính năng trò chuyện hoạt động với các số điện thoại nên những tính năng này có thể đi qua các nhà cung cấp dịch vụ khác để kết nối với những số điện thoại đó. Bạn đồng ý rằng Google đôi khi có thể kiểm tra danh bạ của bạn để phát hiện khả năng tương thích của tính năng trò truyện và cung cấp Dịch vụ. Đôi khi, Google có thể trao đổi thông tin thiết bị của bạn, bao gồm cả số nhận dạng thiết bị hoặc thông tin thẻ SIM, với nhà mạng để xác minh số điện thoại của bạn và để cung cấp Dịch vụ. Các Điều khoản dịch vụ này không áp dụng cho các tính năng và dịch vụ do nhà mạng của bạn cung cấp (ví dụ như nhắn tin và cuộc gọi qua nhà mạng, bao gồm cả SMS/MMS/v.v.). Bạn có thể ngưng sử dụng Dịch vụ bằng cách tắt dịch vụ trong mục cài đặt của ứng dụng nhắn tin.

Dịch vụ do Jibe Mobile, Inc., một công ty con của Google LLC, cung cấp.