Zmluvné podmienky

Používaním funkcií četu od spoločnosti Google (ďalej len Služba) vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google a tiež týmito doplňujúcimi zmluvnými podmienkami (spoločne označované ako Zmluvné podmienky). Funkcie četu fungujú s použitím telefónnych čísel, preto môžu prechádzať cez iných poskytovateľov služieb, aby príslušné telefónne čísla prepojili. Súhlasíte, že vaše kontakty môžu byť na poskytovanie Služby príležitostne skontrolované v súvislosti s možnosťami četu. Spoločnosť Google si môže príležitostne vymeniť vaše informácie o zariadení vrátane identifikátorov zariadení alebo informácií o SIM karte s vaším operátorom, aby overila vaše telefónne číslo a umožnila poskytovanie Služby. Tieto Zmluvné podmienky sa nevzťahujú na funkcie a služby, ktoré poskytuje váš operátor (napr. hovory a správy cez operátora vrátane SMS, MMS atď.). Používanie Služby môžete ukončiť jej vypnutím v nastaveniach aplikácie na odosielanie a prijímanie správ.

Službu poskytuje spoločnosť Jibe Mobile, Inc., dcérska spoločnosť spoločnosti Google LLC.