Үйлчилгээний нөхцөл

Google ("Үйлчилгээ")-с чатын онцлогийг ашигласнаар та Google-н Үйлчилгээний нөхцөл, Google-н Нууцлалын бодлого мөн эдгээр нэмэлт нөхцөлийг (хамтад нь “Үйлчилгээний нөхцөл”) та уншиж танилцан зөвшөөрч байна. Чатын онцлог утасны дугаартай ажилладаг учир тэдгээр утасны дугаартай холбогдохын тулд тэд бусад үйлчилгээ үзүүлэгчдээр дамжиж болзошгүй. Үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд чатын онцлогийн чадамжид зориулан таны харилцагчийг заримдаа шалгана гэдгийг та зөвшөөрсөн. Google таны утасны дугаарыг бататгах болон үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд таны төхөөрөмжийн таниулбар эсвэл SIM картын мэдээлэл зэрэг төхөөрөмжийн мэдээллийг оператор компанитай заримдаа солилцож магадгүй. Эдгээр Үйлчилгээний нөхцөл нь таны оператор компаниас үзүүлдэг үйлчилгээ болон онцлогт (ж.нь, үүрэн холбооны дуудлага болон SMS/MMS/ мессеж гэх мэт.)үйлчлэхгүй. Та үйлчилгээний ашиглалтыг өөрийн мессеж аппын тохиргоонд унтраан зогсоох боломжтой.

Google ХХК-н салбар Jibe Mobile, Кор.,-с үзүүлж буй үйлчилгээ