Warunki korzystania z usługi

Używanie funkcji czatu udostępnianych przez firmę Google („Usługa”) oznacza akceptację Warunków korzystania z usług Google, Polityki prywatności Google i opisanych poniżej warunków dodatkowych (zbiorczo określanych „Warunkami usługi”). Funkcje czatu korzystają z numerów telefonów, co oznacza, że wiadomości mogą być przekazywane przez innych operatorów w celu dostarczenia do określonego odbiorcy. Zgadzasz się na okresowe przeglądanie kontaktów pod kątem dostępności funkcji czatu w celu świadczenia Usługi. Firma Google może okresowo wymieniać informacje o Twoim urządzeniu, na przykład jego identyfikatory i dane karty SIM, z Twoim operatorem, aby zweryfikować numer telefonu i świadczyć Usługę. Niniejsze Warunki usługi nie mają zastosowania do funkcji i usług udostępnianych przez operatora (np. połączeń telefonicznych i wiadomości tekstowych przez sieć komórkową, takich jak SMS-y i MMS-y). Aby przestać korzystać z Usługi, wyłącz ją w ustawieniach aplikacji do obsługi wiadomości.

Operatorem Usługi jest Jibe Mobile Inc., podmiot zależny Google LLC.