सेवाका सर्तहरू

Google ("सेवा") का कुराकानीसम्बन्धी सुविधाहरू प्रयोग गरी तपाईंले Google का सेवाका सर्तहरू, Google को गोपनीयता नीति का साथै यी अतिरिक्त सर्तहरू (सामूहिक रूपमा “सेवाका सर्तहरू”) स्वीकार गर्नुका साथै त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ। कुराकानीसम्बन्धी सुविधाहरूले टेलिफोन नम्बरहरूमार्फत काम गर्छन्, त्यसलै तिनीहरूले ती टेलिफोन नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न अन्य सेवा प्रदायकहरू हेर्न सक्छन्। तपाईं कुराकानीका सुविधासम्बन्धी क्षमताहरूले सेवा प्रदान गर्न आफ्ना सम्पर्कहरूको आवधिक जाँच गरिन सक्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। तपाईंको टेलिफोन नम्बरको पुष्टि गर्न र सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि Google ले आवधिक रूपमा यन्त्रको पहिचानकर्ता वा SIM कार्डसम्बन्धी जानकारीलगायत तपाईंको यन्त्रसम्बन्धी जानकारी तपाईंको सेवा प्रदायकसँग साटासाट गर्न सक्छ। तपाईंको सेवा प्रदायकले प्रदान गरेका सुविधा र सेवाहरू (जस्तै, SMS/MMS/आदि लगायत सेवा प्रदायकलाई कल गर्ने, सन्देश पठाउने) मा सेवाका यी सर्तहरू लागू हुँदैनन्। तपाईं आफ्नो सन्देश प्रवाह गर्ने अनुप्रयोगहरूका सेटिङहरूमा गई सेवालाई निष्क्रिय पारी आफ्नो सेवा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।

यो सेवा Google LLC को सहायक कम्पनी Jibe Mobile, Inc. को तर्फबाट प्रदान गरिएको हो।