Điều khoản dịch vụ

Bằng việc sử dụng các tính năng trò chuyện của Google ("Dịch vụ"), bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Google, the Chính sách quyền riêng tư của Google, cũng như các điều khoản bổ sung này (gọi chung là “Điều khoản dịch vụ”). Các tính năng trò chuyện cho phép bạn nhắn tin cho người khác theo số điện thoại của họ, vì vậy, tin nhắn sẽ được gửi qua Google, và trong một số trường hợp là qua các nhà cung cấp dịch vụ khác để kết nối với những số điện thoại đó. Bạn đồng ý rằng Google đôi khi có thể kiểm tra danh bạ của bạn để tìm hiểu khả năng tương thích của tính năng trò chuyện và cung cấp Dịch vụ. Đôi khi, Google có thể trao đổi thông tin thiết bị của bạn, bao gồm cả số nhận dạng thiết bị hoặc thông tin thẻ SIM, với nhà mạng để xác minh số điện thoại của bạn và để cung cấp Dịch vụ. Các Điều khoản dịch vụ này không áp dụng cho các tính năng và dịch vụ do nhà mạng của bạn cung cấp (ví dụ như nhắn tin hoặc gọi điện qua nhà mạng, bao gồm cả SMS/MMS/v.v.). Bạn có thể ngưng sử dụng Dịch vụ bằng cách tắt dịch vụ trong mục cài đặt của ứng dụng nhắn tin.

Bạn đang ký kết hợp đồng với nhà cung cấp Dịch vụ có tên là Jibe Mobile, Inc., có trụ sở tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ, thì nhà cung cấp Dịch vụ mà bạn đang ký kết hợp đồng là Jibe Mobile Limited, có trụ sở tại 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland.