Điều khoản dịch vụ của Tính năng trò chuyện bằng RCS

Thông qua việc sử dụng Tính năng trò chuyện bằng RCS trên Google, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google, Chính sách quyền riêng tư của Google và các điều khoản này của Tính năng trò chuyện bằng RCS (gọi chung là "Điều khoản dịch vụ"). Tính năng trò chuyện bằng RCS cho phép bạn nhắn tin cho người khác theo số điện thoại của họ, vì thế thông qua Google và, trong một số trường hợp, thông qua các nhà cung cấp dịch vụ khác (chẳng hạn như nhà mạng hoặc các ứng dụng nhắn tin khác), tin nhắn được chuyển đến các số điện thoại đó. Bạn đồng ý rằng thiết bị của bạn và thiết bị của người mà bạn liên hệ đôi khi có thể được kiểm tra các tính năng RCS để đảm bảo bạn và người liên hệ có thể nhận được các cuộc trò chuyện bằng RCS. Đôi khi, Google có thể trao đổi thông tin thiết bị của bạn (bao gồm mã nhận dạng thiết bị hoặc thông tin thẻ SIM) với nhà mạng để xác minh số điện thoại của bạn (có thể phát sinh cước tin nhắn SMS) và để cung cấp Tính năng trò chuyện bằng RCS. Bạn có thể phải chịu phí dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Tính năng trò chuyện bằng RCS. Các Điều khoản dịch vụ này không áp dụng cho bất kỳ tính năng và dịch vụ nào do nhà mạng của bạn cung cấp (chẳng hạn như nhắn tin hoặc gọi điện qua nhà mạng, bao gồm cả SMS và MMS). Để ngừng sử dụng Tính năng trò chuyện bằng RCS, bạn có thể tắt chế độ cài đặt này trong ứng dụng Tin nhắn của Google.

Tính năng trò chuyện bằng RCS do Jibe Mobile, Inc. có trụ sở tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Hoa Kỳ cung cấp và bạn sẽ ký hợp đồng với công ty này. Nếu mã quốc gia trong số điện thoại của bạn là của Khu vực kinh tế Châu u hoặc Thuỵ Sĩ, thì Tính năng trò chuyện bằng RCS sẽ do Jibe Mobile Limited, có trụ sở tại 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland cung cấp và bạn sẽ ký hợp đồng với công ty này. Trong trường hợp đó, Bản tóm tắt điều khoản này sẽ áp dụng.