ข้อกำหนดในการให้บริการ

การใช้ฟีเจอร์แชทจาก Google ("บริการ") แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google, นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดในการให้บริการ”) ฟีเจอร์แชทช่วยให้คุณส่งข้อความถึงผู้อื่นไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ดังนั้นข้อความจะส่งผ่าน Google และในบางกรณีจะผ่านผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์นั้นๆ คุณยอมรับว่าคุณและรายชื่อติดต่อของคุณอาจได้รับการตรวจสอบความสามารถในการใช้ฟีเจอร์แชทเป็นครั้งคราวเพื่อการให้บริการ Google อาจแลกเปลี่ยนข้อมูลอุปกรณ์รวมถึงตัวระบุอุปกรณ์หรือข้อมูลซิมการ์ดกับผู้ให้บริการของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์และให้บริการ การใช้ฟีเจอร์แชทอาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับฟีเจอร์และบริการจากผู้ให้บริการของคุณ (เช่น สายและการรับส่งข้อความของผู้ให้บริการรวมทั้ง SMS/MMS/อื่นๆ) คุณยกเลิกการใช้บริการนี้ได้โดยปิดใช้งานในการตั้งค่าของแอปพลิเคชันรับส่งข้อความ

ผู้ให้บริการนี้และคู่สัญญาของคุณคือ Jibe Mobile, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA เว้นแต่รหัสประเทศของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ให้บริการและคู่สัญญาจะเป็น Jibe Mobile Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland ซึ่งในกรณีนี้ การให้บริการจะเป็นไปตามสรุปข้อกำหนด