ข้อกำหนดในการให้บริการ

เมื่อใช้ฟีเจอร์แชทจาก Google ("บริการ") แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เช่นเดียวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดในการให้บริการ”)ฟีเจอร์แชททำงานร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผู้ให้บริการรายอื่นๆ เข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์เหล่านั้นได้ คุณยินยอมให้ตรวจสอบรายชื่อติดต่อเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริการฟีเจอร์แชทใช้งานได้ Google อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุปกรณ์เป็นครั้งคราวรวมถึงตัวระบุอุปกรณ์หรือข้อมูลซิมการ์ดกับผู้ให้บริการเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณและเพื่อการให้บริการข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ไม่มีผลกับฟีเจอร์และบริการโดยผู้ให้บริการ (เช่น การโทรและการส่งข้อความจากผู้ให้บริการ รวมทั้ง SMS/MMS/อื่นๆ) คุณยกเลิกการใช้บริการได้โดยปิดใช้งานในการตั้งค่าแอปพลิเคชันการส่งข้อความของคุณ

บริการนี้ให้บริการโดย Jibe Mobile, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Google LLC