Zmluvné podmienky

Používaním četových funkcií od spoločnosti Google (ďalej len „Služba“), prijímate zmluvné podmienky spoločnosti Google, pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google a tiež tieto doplňujúce zmluvné podmienky (spoločne označované ako Zmluvné podmienky) a zaväzujete sa ich dodržiavať. Četové funkcie vám umožňujú odosielať ostatným správy na telefónne čísla. Tieto správy budú na doručenie na dané telefónne prechádzať cez spoločnosť Google a v niektorých prípadoch cez iných poskytovateľov služieb. Súhlasíte, že na účely poskytovania Služby môžeme vás a vaše kontakty príležitostne skontrolovať v súvislosti s možnosťami četu. Spoločnosť Google si môže s vaším operátorom príležitostne vymeniť informácie o vašom zariadení vrátane identifikátorov zariadenia alebo informácií o SIM karte, aby overila vaše telefónne číslo a umožnila poskytovanie Služby. Tieto Zmluvné podmienky sa nevzťahujú na funkcie a služby, ktoré poskytuje váš operátor (napr. hovory a správy cez operátora vrátane SMS, MMS atď.). Používanie Služby môžete ukončiť jej vypnutím v nastaveniach aplikácie na posielanie správ.

Službu poskytuje spoločnosť Jibe Mobile, Inc. so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, a teda uzatvárate zmluvu s touto spoločnosťou. Výnimkou sú používatelia z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, ktorým Službu poskytuje spoločnosť Jibe Mobile Limited so sídlom na adrese 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, a teda uzatvárajú zmluvu s touto spoločnosťou.