Zmluvné podmienky četu RCS

Používaním četu RCS od spoločnosti Google vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google, pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Googlea týmito zmluvnými podmienkami četu RCS (spoločne nazývanými „Zmluvné podmienky“). Čet RCS umožňuje posielať iným ľuďom správy na ich telefónne čísla. Správy prechádzajú cez servery spoločnosti Google a v niektorých prípadoch aj cez iných poskytovateľov služieb (ako sú operátori alebo iné komunikátory) a tak sa dostávajú na tieto telefónne čísla. Súhlasíte s tým, že vo vašom zariadení a zariadeniach vašich kontaktov môže príležitostne prebehnúť kontrola, či podporujú protokol RCS, aby sa zaistilo, že môžete prijímať čety RCS. Spoločnosť Google si môže s vaším operátorom príležitostne vymeniť informácie o vašom zariadení (vrátane identifikátorov zariadenia alebo informácií o SIM karte), aby overila vaše telefónne číslo (môžu sa účtovať poplatky za SMS) a umožnila poskytovanie četu RCS. Pri používaní četu RCS vám môžu byť účtované poplatky za dáta. Tieto Zmluvné podmienky sa nevzťahujú na funkcie a služby, ktoré poskytuje váš operátor (napríklad hovory a správy cez operátora vrátane SMS a MMS). Čet RCS môžete prestať používať vypnutím tohto nastavenia v aplikácii Správy od Googlu.

Čet RCS poskytuje spoločnosť Jibe Mobile, Inc., so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, s ktorou uzatvárate zmluvu. Ak je kód krajiny vášho telefónneho čísla z Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, potom čet RCS poskytuje spoločnosť Jibe Mobile Limited so sídlom na adrese 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, a zmluvu uzatvárate s ňou. V takom prípade platí tento súhrn zmluvných podmienok.