Zmluvné podmienky

Používaním četových funkcií od spoločnosti Google (ďalej len Služba) prijímate zmluvné podmienky spoločnosti Google, pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google a tiež tieto doplňujúce zmluvné podmienky (spoločne označované ako Zmluvné podmienky) a zaväzujete sa ich dodržiavať. Četové funkcie vám umožňujú odosielať ostatným správy na telefónne čísla. Tieto správy budú pri doručovaní na dané telefónne čísla prechádzať cez spoločnosť Google a v niektorých prípadoch cez iných poskytovateľov služieb. Súhlasíte, že na účely poskytovania Služby môžeme vás a vaše kontakty príležitostne skontrolovať v súvislosti s možnosťami četových funkcií. Spoločnosť Google si môže s vaším operátorom príležitostne vymeniť informácie o vašom zariadení vrátane identifikátorov zariadenia alebo informácií o SIM karte, aby overila vaše telefónne číslo a umožnila poskytovanie Služby. Pri používaní četových funkcií vám môžu byť účtované dátové poplatky. Tieto Zmluvné podmienky sa nevzťahujú na funkcie a služby, ktoré poskytuje váš operátor (napr. hovory a správy cez operátora vrátane SMS, MMS atď.). Používanie Služby môžete ukončiť jej vypnutím v nastaveniach komunikátora.

Službu poskytuje spoločnosť Jibe Mobile, Inc. so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, a teda uzatvárate zmluvu s touto spoločnosťou. Výnimkou sú používatelia s telefónnym číslom, ktorého kód krajiny odkazuje na Európsky hospodársky priestor alebo Švajčiarsko. Tým Službu poskytuje spoločnosť Jibe Mobile Limited so sídlom na adrese 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, a teda uzatvárajú zmluvu s touto spoločnosťou, pričom pre nich platí tento súhrn zmluvných podmienok.