Warunki korzystania z usługi czatu RCS

Korzystając z czatu RCS od Google, zgadzasz się na Warunki usług Google, Politykę prywatności Google i niniejsze warunki czatu RCS (zwane dalej łącznie „Warunkami usługi”). Czat RCS pozwala Ci na przesyłanie wiadomości innym na ich numery telefonów, co sprawia, że wiadomości będą przechodzić przez Google, a, w niektórych przypadkach, przez innych usługodawców (takich jak operatorzy sieci komórkowych czy innych aplikacji do obsługi wiadomości), aby połączyć się z tymi numerami telefonów. Zgadzasz się na okresowe sprawdzanie Twojego urządzenia i kontaktów na Twoim urządzeniu, aby usługa RCS mogła potwierdzić, czy możesz otrzymywać czaty RCS. Firma Google może okresowo wymieniać informacje o Twoim urządzeniu, na przykład jego identyfikatory i dane karty SIM, z Twoim operatorem, aby zweryfikować numer telefonu (mogą być naliczane opłaty za SMS-y) i świadczyć usługę czatu RCS. Korzystanie z funkcji czatu RCS może spowodować naliczenie opłaty za transmisję danych. Te Warunki usługi nie dotyczą żadnych funkcji ani usług dostarczanych przez Twojego operatora (takich jak realizowane przez operatora połączenia i wiadomości – zarówno SMS, jak i MMS). W dowolnym momencie możesz zaprzestać korzystania z czatu RCS, wyłączając to ustawienie w Wiadomościach (firmy Google).

Czat RCS dostarcza firma Jibe Mobile, Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli numer Twojego telefonu rozpoczyna się od kodu kraju w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, czat RCS jest dostarczany przez firmę Jibe Mobile Limited, z siedzibą pod następującym adresem: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia, a Ty zawierasz z nią umowę. W takim przypadku obowiązuje to podsumowanie warunków.