RCS התנאים וההגבלות של צ'אט

השימוש ב-צ'אט RCS‏ של Google מבטא את הסכמתך לפעול על פי Google‏ מדיניות הפרטיות של ‏, ‏‏,Google‏ שלהם, כך שההודעות יועברו באמצעות Google, ובחלק מהמקרים באמצעות ספקי שירות אחרים (כמו חברות סלולר או אפליקציות אחרות להעברת הודעות). את/ה מסכים/ה לכך שבמכשיר שלך ושל אנשי הקשר שלך תבוצע מדי פעם בדיקה של יכולות RCS כדי לוודא שאפשר לקבל צ'אטים של RCS.‏ Google עשויה למסור לספק הסלולרי שלך או לקבל ממנו מדי פעם מידע ביחס לפרטי המכשיר שלך (כולל מזהה המכשיר או מידע על כרטיס ה-SIM), כדי לאמת את מספר הטלפון (ייתכנו חיובים על שימוש ב-SMS) ולספק את השירות של צ'אט RCS. יכול להיות שיחולו חיובים על שימוש בחבילת הגלישה בקשר לשימוש בצ'אט RCS. התנאים וההגבלות האלה לא חלים על התכונות והשירותים שניתנים על ידי הספק הסלולרי (למשל: שיחות והודעות דרך הספק הסלולרי, כולל SMS/MMS). כדי להפסיק את השימוש בצ'אט RCS, אפשר להשבית את ההגדרה הזו באפליקציית Messages של Google.

ההתקשרות היא עם החברה שמספקת את צ'אט ‎‏‎‏RCS‏, Jibe Mobile, Inc, שכתובתה היא 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. אם קידומת המדינה של מספר הטלפון שלך היא מהאזור הכלכלי האירופי או משוויץ, ההתקשרות היא עם החברה שמספקת את צ'אט RCS,‏ Jibe Mobile Limited, שכתובתה היא, ‏‎70 Sir John ‏‎‏‎Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland. במקרה הזה תחול תמצית התנאים הזו..