Teenusetingimused

Google'i vestlusfunktsioone („teenus”) kasutades nõustute järgima Google’i teenusetingimusi, Google’i privaatsuseeskirju ja neid lisatingimusi (ühise nimetusega „teenusetingimused”). Vestlusfunktsioonid võimaldavad saata sõnumeid teiste telefoninumbrile, nii et sõnumid edastatakse nendele telefoninumbritele Google’i ja mõnel juhul teiste teenusepakkujate kaudu. Nõustute, et teenuse pakkumiseks võidakse aeg-ajalt kontrollida teie ja teie kontaktide ühilduvust vestlusfunktsiooniga. Google võib aeg-ajalt vahetada teie seadme teavet (sh seadme identifikaatoreid või SIM-kaardi teavet) operaatoriga, et teie telefoninumber kinnitada ja teile teenust pakkuda. Vestlusfunktsioonide kasutamisega võivad kaasneda andmesidetasud. Need teenusetingimused ei kehti funktsioonidele ja teenustele, mida pakub teie operaator (nt operaatori võrgu kaudu helistamine ja sõnumside, sh SMS-id, MMS-id jm). Teil on võimalik teenuse kasutamine lõpetada, lülitades selle sõnumsiderakenduse seadetes välja.

Teenust pakub lepingu alusel ettevõte Jibe Mobile, Inc. asukohaga 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Ameerika Ühendriigid, välja arvatud juhul, kui teie telefoninumbri suunakood kuulub Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi, kus teenust pakub lepingu alusel ettevõte Jibe Mobile Limited asukohaga 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Iirimaa, millisel juhul rakendub see Tingimuste kokkuvõte.