Общи условия на услугата за чат през RCS

Използвайки услугата за чат през RCS от Google, приемате Общите ни условия, Декларацията за поверителност на Googleи настоящите условия на услугата (събирателно наричани „Общи условия“). Услугата за чат през RCS ви дава възможност да общувате с други хора, като изпращате съобщения до телефонния им номер, които преминават през Google, а в някои случаи през други доставчици на услуги (като например оператори или други приложения за съобщения), за да достигнат до съответните номера. Приемате, че възможностите за RCS на устройството ви и на устройствата на контактите ви може периодично да бъдат проверявани, за да е сигурно, че можете да получавате съобщения в чата през RCS. Google може понякога да обменя с оператора ви информация за устройството ви (включително идентификатори на устройството или данни за SIM картата), за да потвърди телефонния ви номер (може да бъдат начислени такси за SMS) и да осигурява услугата за чат през RCS. Възможно е при използването на чат през RCS да бъдете таксувани за данни. Настоящите Общи условия не се отнасят за функциите и услугите, предоставяни от оператора ви (напр. обаждания и обмен на съобщения, включително SMS и MMS, чрез оператора). Можете да преустановите използването на услугата за чат през RCS, като изключите съответната настройка в приложението Messages от Google.

Услугата за чат през RCS се предоставя от и сключвате споразумение с Jibe Mobile, Inc. с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Ако кодът на телефонния ви номер е от държава в Европейското икономическо пространство или Швейцария, тогава услугата за чат през RCS се предоставя от и сключвате споразумение с Jibe Mobile Limited с адрес 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ирландия, в който случай са в сила тези Общи условия .